SEMPOZYUM BÖLGESİ


Sempozyum, -eğitim sürecindeki yan dal araştırma görevlilerinin eğitimine katkı dışında- bölgesel toplantı özelliğindedir. Sağlık hizmeti kapsamında çocuk onkoloji tanı ve tedavi hizmetlerinde sorun yaşayan bölge illerindeki hekimlerin katılımına öncelik verilecektir. Ayrıntısı aşağıdaki haritada verilen bölge SEMPOZYUM BÖLGESİ olarak anılacaktır. Bu bölgedeki tıp fakülteleri ve eğitim-araştırma hastaneleri yöneticilerine mektup yazılarak en fazla üçer kişinin toplantıya davetlimiz olarak katılması sağlanacaktır.

Sempozyum Bölgesi

Sempozyum Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi İlleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri
Doğu Anadolu Bölgesi Güney İlleri
[Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari]
İç Anadolu Bölgesi İlleri: Kayseri, Niğde

SEMPOZYUMA DAVETLİ EĞİTİM KURUMLARI


Acıbadem Üniversitesi - Adana
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi