SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ


Medüllablastoma 2019 Sempozyumu 14-15 Haziran 2019 tarihinde Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir.

SEMPOZYUM DİLİ


Türkçe

DAVET MEKTUBU


Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

YAKA KARTI


Tüm katılımcılar ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Sempozyum süresince ve tüm bilimsel aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

KATILIM SERTİFİKASI


Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

KAYIT


Kayıt işlemleri ücretsiz olup 01/05/2019 tarihine kadar tüm kayıt işlemlerinin http://www.medulloblastoma2019.com/katilim-formu.php adresinden tamamlanması gerekmektedir.

KONAKLAMA


Tüm katılımcıların 1 (bir ) günlük konaklaması …………. Otelde de düzenleme kurulu tarafından karşılanacak olup , konaklama tarihleri için organizasyon sekreterliğine 01/05/2019 tarihine kadar bilgi verilmesi gerekmektedir.

TRANSFER


Tüm katılımcıların havaalanı – otel - toplantı salonu transferleri düzenleme kurulu tarafından sağlanacaktır.

İLETİŞİM


Mine Kar
Telefon: 0 322 327 26 61
e-posta: mkar@baskent.edu.tr


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇOCUK ONKOLOJİ SEMPOZYUMLARI


Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı yıllık ortalama 80-90 yeni hasta kapasitesi ile bölgesindeki en büyük merkezlerden biridir. Çocuk kanserlerinin tanı ve tedavileri konusunda gerekli tüm alt yapı, donanım ve hekim kadrosuna sahiptir. Ulusal ve yerel çocuk nöroloji grupları ile ortak olmak üzere 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde Tüberosklerozis Kompleksi Sempozyumu, 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Nörofibromatozis Sempozyumu toplantılarının düzenlemiştir. Bu toplantılara Türk Çocuk Onkoloji Derneği’nin tüm üyeleri davet edilmiştir. İlgili grupların üst düzeyde katılımı ile bu sempozyumlar hastalık-özgül toplantıların çok beğenilen örneklerinden olmuşlardır.

PROF. DR. NAMIK ÇEVİK


Prof. Dr. Namık Çevik, Türk çocuk onkolojisinin öncülerindedir. 1972 yılında Hacettepe’de kurduğu bölüm çocukluk çağı solid tümör onkolojisinin ilk bölümüdür. Bu kurumdan yetişmiş çocuk onkoloji uzmanları gittikleri merkezlerde yeni bilim dalları kurarak yurt sathına yayılmışlardır. Ülkemizde mevcut solid tümör çocuk onkoloji uzmanları ağırlıkla bu ekolden gelmişlerdir. Prof. Çevik, 8 Mayıs 2018 tarihinde elim bir trafik kazası ile hayatını kaybetmiştir. Adını yaşatmak görevimizdir. Bu toplantı ölümünden sonra adına düzenlenen ilk onkoloji konulu toplantı olacaktır.

TOPLANTIYA NEDEN KATILMALIYIM?


  • Teorik bilgiler kısa ve özdür, alanlarının en iyileri tarafından sunulmaktadır.
  • Onkoloji konseyleri ile ekip ruhu oluşmakta, bilgi entegre edilmektedir.
  • Onkoloji konseyleri interaktif toplantılardır, soru sormak için toplantının sonunu beklemezsiniz.
  • Çalıştığımız bölgedeki sorunlar öncelikle tartışılacaktır.
  • Multidispliner onkoloji ekibini sıklıkla duyarsınız, burada göreceksiniz.
  • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu’nun duayen hocaları ile tanışacaksınız.
  • Yan dal uzmanlık öğrencisi iseniz medülloblastoma en iyi bildiğiniz tümör olacaktır.
  • Toplantıya katılmak için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Adana ili dahiline misafirimiz olacaksınız.

HERKES TOPLANTIYA KATILABİLECEK Mİ?


Toplantı katılımı 175 kişi ile sınırlıdır.

Kişi sayısı
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yan Dalı araştırma görevlisi 40
Sempozyum Bölgesi dışından genç çocuk onkoloji-hematoloji uzmanları (Uzmanlık süresi <3 yıl) 20
Sempozyum Bölgesi’nde yerleşim tıp fakülteleri ve eğitim araştırma kurumlarından 40
Konuşmacılar ve diğer katılımcılar 75