BİLİMSEL PROGRAM


14 HAZİRAN 2019, CUMA
10.30-11.00 Açılış Konuşmaları
11.00-12.00 Prof. Dr. Namık Çevik Konferansı ve Ödül Töreni (Bakınız Açılış Programı)
Başkanlar: Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu, Prof. Dr. Şevket Ruacan
Konu: Bir Üniversitenin Kuruluş Öyküsü
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Haberal
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-15.00 Medülloblastomada primer tanı ve tedavi
Başkanlar: Dr. Canan Akyüz, Dr. Kamer Mutafoğlu
Epidemiyoloji, klinik özellikler, Dr. Ceyda Karadeniz
Radyolojik tanı, Dr. Ayşenur Cila
Patoloji ve moleküler patoloji, Dr. Erdener Özer
Cerrahi, Dr. Nejat Akalan
Radyoterapi, Dr. Uğur Selek
Kemoterapi ve yeni yaklaşımlar, Dr. İnci İlhan
15.00-15.20 Ara
15.20-16.00 Temel Tıp Bilimcileri Gözüyle Medülloblastomaya Bakış
Başkanlar: Dr. Faik Sarıalioğlu, Dr. Özgür Özyılkan
Histoloji ve embriyoloji yönü ile medülloblastoma, Dr. Attila Dağdeviren
Farmakolojik yönü ile medülloblastoma kemoterapisi, Dr. Remzi Erdem
16.00-17.30 Pediatrik Tümörler Konseyi – 1

Tümör konseyi formatındaki bu toplantıda; öyküsünde, klinik belirti ve bulgularında, tanı ve tedavi planlamasında ve onkoloji tedavilerinde öğretici farklı özellikleri olan dört vaka tartışılacaktır. Vakalar Başkent Çocuk Onkoloji vakaları arasından seçilmiştir. Onkoloji konseyi üyeleri vakanın primer doktorları ve Başkent Pediatrik Onkoloji Baş-Boyun Tümörleri Konseyi üyeleridir.

Başkanlar: Dr. M. Tezer Kutluk, Dr. Elvan Çağlar Çıtak
Sunan: Dr. Ayşe Erbay
Konsey üyeleri (soyadına göre alfabetik dizim):
 • Dr. Özlem Alkan, Nöroradyoloji
 • Dr. M. Oğuz Canan, Çocuk Gastroenteroloji
 • Dr. Özgür Ceylan, Çocuk İnfeksiyon
 • Dr. Murat Durdu, Dermatoloji
 • Dr. İlknur Erol, Çocuk Nöroloji
 • Dr. Aslan Güzel, Beyin-Sinir Cerrahisi
 • Dr. Bermal Hasbay, Patoloji
 • Dr. Emine İnce, Çocuk Cerrahisi
 • Dr. Fazilet Kayaselçuk, Patoloji
 • Dr. Özgür Kütük, Tıbbi Genetik
 • Dr. Berrin Leblebici, FTR
 • Dr. Halil İbrahim Süner, Beyin-Sinir Cerrahisi
 • Dr. Erkan Topkan, Radyasyon Onkolojisi
Tartışılacak vakalar:
 1. Etiyoloji: yapısal yanlış eşleme onarım bozukluğu
 2. Erken komplikasyon: posterior fossa sendromu
 3. Hidrosefali ve şant sorunları
 4. Beslenme sorunlarına yaklaşım: PEG
15 HAZİRAN 2019, CUMARTESİ
09.00-10.00 Geç etkiler
Başkanlar: Dr. Nurdan Taçyıldız, Dr. Ali Varan
Nörolojik sorunlar, Dr. İlknur Erol
İşitme sorunları, Dr. Levent Özlüoğlu
Endokrin sorunlar, Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
10.00-11.30 Pediatrik Tümörler Konseyi – 2

Tümör konseyi formatındaki bu toplantıda; tedavi sürecinde erken ya da geç dönem komplikasyonlar, tümörde yinelemeler yaşanan öğretici vakalar tartışılacaktır. Vakalar Başkent Çocuk Onkoloji vakaları arasından seçilmiştir. Onkoloji konseyi üyeleri hastanın primer hekimleri ve Başkent Pediatrik Onkoloji Baş-Boyun Tümörleri Konseyi üyeleridir.

Başkanlar: Dr. Münir Kınay, Dr. Serhan Küpeli
Sunan: Dr. Nalan Yazıcı
Konsey üyeleri (soyadına göre alfabetik dizim):
 • Dr. Betül Akyol, Psikoloji
 • Dr. Özgür Ceylan, Çocuk İnfeksiyon
 • Dr. Fatma Çaylaklı, KBB
 • Dr. İlknur Erol, Çocuk Nöroloji
 • Dr. Bermal Hasbay, Patoloji
 • Dr. Fazilet Kayaselçuk, Patoloji
 • Dr. Şenay Demir Kekeç, Nöroradyoloji
 • Dr. Berrin Leblebici, FTR
 • Dr. Özlem Sangün, Çocuk Endokrinolojisi
 • Dr. Semra Saygı, Çocuk Nöroloji
 • Dr. Orhan Şen, Beyin-Sinir Cerrahisi
 • Dr. Erkan Topkan, Radyasyon Onkolojisi
 • Dr. Kadir Tufan, Beyin-Sinir Cerrahisi
Tartışılacak vakalar:
 1. Tanısal sorunlar: geç dönemde pons absesi
 2. Mono metastatik nüks tedavisi: GammaKnife
 3. Endokrin komplikasyonlar: puberte prekoks
 4. Ciddi nörolojik sekeller
11.30-11.50 Ara
11.50-12.30 Pratiğin içinden: Radyoterapide tedavi planlama ve GammaKnife uygulaması / Canlı
Radyoterapide tedavi planlama, Dr. Erkan Topkan
GammaKnife tedavi uygulaması, Dr. Kadir Tufan
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Sözel Bildiriler ve TPOG Protokolu
Başkanlar: Dr. Emel Ünal, Dr. Cengiz Canpolat

 1. Dr. Serhan Küpeli ve ark. Kraniyal radyoterapi alan pediatrik kanser hastalarında geç serebro-vasküler komplikasyonların manyetik rezonans anjiografi ile değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2. Dr. Ekrem Ünal ve ark. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son 7 yılda takip edilen çocukluk çağı medülloblastoma hastalarının değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 3. Dr. Ayşe Erbay ve ark. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde izlenen medülloblastoma vakalarının tedavi sonuçları. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 4. Dr. Nalan Yazıcı ve ark. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde izlenen medülloblastoma vakalarında geç etkiler. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 5. Dr. Mehmet Kantar ve ark. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Medülloblastoma Protokolü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Süre 30 dakika)
15.00-15.45 Açık Oturum: "Sempozyum Bölgesi" hastanelerinde çocukluk çağı beyin tümörlerinin izlem ve tedavi sorunları

Panelist hekimler kendi kurumlarındaki sorunları 5-10 dakikalık sunum halinde anlatacaklardır. Bölgedeki diğer hastanelerin temsilcileri ve katılımcılar soru, açıklamalarla tartışmaya katılacaklardır.

Başkanlar:
Dr. Faik Sarıalioğlu, Dr. Lale Olcay
Panelist üyeler (soyadına göre alfabetik dizim):
 • Dr. Can Acıpayam, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dr. Abdurrahman Çetin, Beyin-Sinir Cerrahisi, SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Dr. Elvan Çağlar Çitak, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dr. Funda Çukurçayır, Radyasyon Onkolojisi, Hatay Devlet Hastanesi
 • Dr. Harun Demirci, Beyin-Sinir Cerrahisi, İskenderun Devlet Hastanesi
 • Dr. Aslan Güzel, Beyin-Sinir Cerrahisi, Gaziantep Medical Park Hastanesi
 • Dr. Begül Küpeli, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, SBÜ Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Dr. Hakan Millet, Beyin-Sinir Cerrahisi, Muş Devlet Hastanesi
 • Dr. Ahmet Faik Öner, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dr. Ekrem Ünal, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.45 Kapanış