BİLDİRİ ÖZETLERİ:


Sözel Bildiriler:

1. Medülloblastomada etiyoloji: Yapısal yanlış eşleme bozukluğu (Congenital Mismatch Repair Defect)

Erbay A1, Yazıcı N1, Kütük Ö2 Güzel A3, Alkan Ö4,Hasbay B5, Özdemir Y6, Durdu M7, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Tıbbi Genetik AD, 3Gaziantep Medikal Park Hastanesi, Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 4Nöroradyoloji BD, 5Patoloji AD, 6Radyasyon Onkolojisi AD Adana, 7Dermatoloji AD Adana.

 

2. Medülloblastomda posterior fossa sendromu

Erbay A1, Yazıcı N1, Güzel A2, Alkan Ö3, Hasbay B4, Erol İ5, Leblebici B6, Güler OC7, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2 Gaziantep Medikal Park Hastanesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 3Nöroradyoloji BD, 4Patoloji AD, 5Pediatrik Nöroloji BD. 6Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 7Radyasyon Onkolojisi, Adana.

 

3. Olgu sunumu: Medülloblastomda hidrosefali ve şant sorunları

Erbay A1, Yazıcı N1, Süner Hİ2, Alkan Ö3, Hasbay B 4,Özdemir Y E5, Leblebici B6, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2 Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 3Nöroradyoloji BD, 4 Patoloji AD, 5Radyasyon Onkolojisi AD, 6Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Adana.

 

4. Medülloblastomda tedavi sırasında beslenme sorunları: PEG kullanımı

Erbay A1, Yazıcı N1, Aktekin EH1, Özek M2,Alkan Ö3, Hasbay B4, Canan O5 İnce E6, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2 Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 3Nöroradyoloji BD, 4 Patoloji AD,5 Pediatrik Gastroenteroloji BD, 6Ç.Cerrahi AD. Adana

 

5. Medülloblastomda radyolojik izlemde tanısal sorunlar: pons apsesi

Yazıcı N1, Erbay A1, Belen-Apak FB2, Şen O3, Demir-Kekeç Ş4, Hasbay B5, Yıldırım BA6, Ceylan Ö7, Sarıalioğlu F1

1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, 3Adana Metropark Hastanesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 4Nöroradyoloji BD, 5 Patoloji AD, 6Radyasyon Onkolojisi AD, 7Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana.

 

6. Medülloblastomda mono metastatik nüks tedavisi: GammaKnife

Erbay A1, Yazıcı N1, Tufan K2, Demir-Kekeç Ş3, Hasbay B4,Güler OC5, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 3Nöroradyoloji BD, 4 Patoloji AD, 5Radyasyon Onkolojisi AD. Adana.

 

7. Medülloblastomda endokrin komplikasyonlar: puberte prekoks

Yazıcı N1, Erbay A1, Uz LR1, Sangün Ö2, Akalan N3, Demir-Kekeç Ş4, Hasbay B5, Topkan E 6, Faik Sarıalioğlu1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Pediatrik Endokrinoloji BD 3 Acıbadem Ankara Hastanesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 4Nöroradyoloji BD, 5Patoloji AD, 6Radyasyon Onkolojisi AD, Adana.

 

8. Medülloblastom tedavisi sonrası nörokognitif problemler: Mental motor retardasyon

Yazıcı A1, Erbay A1, Önal SÇ2, Demir-Kekeç Ş3, Saygı S4,Erol İ4, Güler OC 5, Hasbay B, 6 Leblebicioğlu B7, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 3Nöroradyoloji BD, 4 Pediatrik Nöroloji AD, 5Radyasyon Onkolojisi AD, 6 Tıbbi Patoloji ABD, 7Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Adana.

 

9. Kraniyal radyoterapi alan pediatrik kanser hastalarında geç serebro-vasküler komplikasyonların manyetik rezonans anjiografi ile değerlendirilmesi

Küpeli S1, Bıçakçı K2, Sezgin G1, Bayram İ1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji ve Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi, 2Radyoloji Departmanı, 01330, Balcalı, Adana/TÜRKİYE

 

10. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son 7 yılda takip edilen çocukluk çağı medülloblastoma hastalarının değerlendirilmesi

Ünal E1,2, Özsoy NS1, Özcan A1, Yılmaz E1, Kurtsoy A3, Görkem SB4, Eroğlu C5, Gök V1, Aydın F1, Karakükçü M1, Patıroğlu T1

1 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye, 2 Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genom Anabilim Dalı, Genkök Genom ve Kök Hücre merkezi, Kayseri, Türkiye, 3 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye, 4 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye, 5 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

 

11. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde izlenen medülloblastoma vakalarının tedavi sonuçları

Erbay A1, Yazıcı N1, Alkan Ö2,Süner İ3,Tufan K3, Hasbay B 4,Topkan E,Özdemir Y E5, Sarıalioğlu F1

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Nöroradyoloji BD, 3 Beyin – Sinir Cerrahisi AD, 4 Patoloji AD, 5Radyasyon Onkolojisi AD, Adana.

 

12. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde izlenen medülloblastoma vakalarında geç etkiler

Yazıcı N1, Erbay A1, Çaylaklı F2, Saygı S3, Erol İ3, Kütük Ö4, Akyol B5, Arslan A6, Çoban-Karataş M 7, Alkan Ö8, Tufan K9, Hasbay B10, Topkan E11, Sarıalioğlu F1.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1Pediatrik Hematoloji -Onkoloji BD, 2Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, 3Pediatrik Nöroloji BD, 4Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları BD, 5 Pediatrik Nöroloji BD, Klinik Psikoloji Birimi, 6 Pediatrik Kardiyoloji BD, 7 Göz Hastalıkları ABD, 8 Nöroradyoloji BD, 9 Beyin – Sinir Cerrahisi AD , 10 Patoloji AD, 11 Radyasyon Onkolojisi AD, Adana.

 

13. Gelişmekte olan ülkelerde medülloblastom tedavisinde karşılaşılan sorunlar

Küpeli GB1.

1 SB Üniversitesi T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

 

14. Medülloblastom tedavisinde cisplatin ilişkili ototoksisite

Acıpayam C1.

1 KSÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş